Wymiana z Norynbergą - o programie.

MIĘDZYNARODOWA
WYMIANA SZKOLNA

GIMNAZJUM NR 39/SP130
PETER – VISCHER – SCHULE

Od roku szkolnego 2007/2008 uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestnictwa w programie międzynarodowej wymiany.
Oferta ta jest skierowana głównie do uczniów klas DSD – o poszerzonym programie nauki języka niemieckiego. Nasi gimnazjaliści, którzy zgłoszą się do udziału w danej edycji wymiany, biorą udział w dwóch spotkaniach: w Krakowie i Norymberdze. W pierwszej części, kiedy pełnimy rolę gospodarzy, do nas przyjeżdżają uczniowie Peter-Vischer-Schule z opiekunami.
W ramach drugiej części – to nasi uczniowie i nauczyciele wyjeżdżają do Norymbergi.
Pierwsze kontakty pomiędzy uczestnikami nawiązywane są za pośrednictwem zaangażowanych w organizację spotkania animatorów. Od tej pory, aż do spotkania w Krakowie, dobrani partnerzy kontaktują się ze sobą droga mailową lub przez facebook.W ramach zajęć przygotowawczych, uczniowie wspólnie z nauczycielami opracowują bardzo atrakcyjne programy obu części. Oprócz zajęć w szkole,
tych normalnych, w formie lekcji, czekają uczniów zabawy językowe,zajęcia warsztatowe i sportowe, wykonują projekty, pełnią rolę
przewodników. Uczestnicy wymiany zwiedzają Kraków i Norymbergę oraz ważne dla obu narodów miejsca pamięci, poznając szczegóły z historii i kultury.
Największymi atrakcjami są oczywiście dwudniowe wycieczki: w Pieniny i Tatry oraz do Monachium i Górnej Bawarii. W ramach przygotowań do spotkania, uczniowie pilnie szlifują język niemiecki, a nasi gimnazjaliści w ramach zajęć Koła Przyjaciół Norymbergi – przygotowują się do uczestnictwa w spotkaniach poznając jak najwięcej szczegółów i wykonując powierzone zadania.
Efektem udziału w wymianie są nowe znajomości i przyjaźnie zawarte pomiędzy uczniami i nauczycielami, poznanie historii, kultury i atrakcji turystycznych obu regionów: Małopolski i Bawarii, a przede wszystkim doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w życiu codziennym.
Finansowo wspiera nas organizacja: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

WYMIANA SZKOLNA 2018/19