Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5

Szkoła Podstawowa nr 130 im. Jana Brzechwy
os. Oświecenia 30, 31-636 Kraków

Sekretariat główny  tel. 12 649-77-73, fax 12 649-77-73
Sekretariat uczniowski (sprawy dotyczące uczniów) tel. 12 641-64-77
Obiady (odwoływanie) 12 649-77-73 wew. 105
kom.660-637-582

strona internetowa: www.sp130.krakow.pl
e-mail: sp130krakow@gmail.com