Wszystko po krakowsku - Herody

Herody

14 stycznia 2015r. o godzinie 18.00 w teatrze Groteska w Krakowie wystąpiła grupa kolędnicza Małe Herody z Krakowa złożona z uczniówklas 3-6 Szkoły Podstawowej nr 130 w ZSP nr 5 w Krakowie. Przedstawienie
było kolejnym, czwartym już działaniem w ramach innowacji Wszystko po krakowsku. Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król, a scenariusz udostępnił Ryszard Krawczyk, przewodniczący Rady Gminy, a zarazem kierownik artystyczny grupy kolędniczej Herody z Owczar w gminie Zielonki. To właśnie tam kultywuje się pochodzący z XVII w. zwyczaj. Obydwaj przedstawiciele gminy oraz pani redaktor Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki byli mile zaskoczeni wysokim poziomem przedstawienia. Uznania nie krył też obecny na widowni dyrektor Groteski, pan Adolf Weltschek.
Szczególnie podobała mu się sceniczna swoboda młodych aktorów.

Podczas występu zbierane były datki na potrzeby uczniów SP130 w trudnej sytuacji życiowej. Udało się uzyskać kwotę 1426zł!

Drugi raz Małe Herody z Krakowa wystąpiły 22 stycznia w Kościele p.w. św.
Maksymiliana M. Kolbego w Mistrzejowicach na zaproszenieRady Dzielnicy XV.