Szkolny Punkt Informacji i Kariery

Informujemy, że od września 2017 r. w naszej szkole rozpoczął działalność Szkolny Punkt Informacji i
Kariery (SPInKa). Realizuje on program doradztwa edukacyjno-zawodowego opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. Modernizacja kształcenia zawodowego w
Małopolsce II.
W tym roku obejmuje swym działaniem uczniów klas VII, VIII SP oraz III gimnazjum.
Udział młodzieży w projekcie jest bezpłatny.
Celem ogólnym programu SPInKA jest wsparcie uczniów w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz aktualnej informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.
W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w:
• zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego,
• w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
• w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce,
• innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.
Treści programowe doradztwa edukacyjno-zawodowego zostały zawarte w następujących modułach:
• samopoznanie,
• zawodoznawstwo,
• rynek edukacji i pracy,
• planowanie.


Dokumenty dotyczące SPInKi mogą Państwo znaleźć na naszej stronie www poniżej,
na stronach www.malopolska.pl/kształcenie-i-doradztwo-zawodowe,
w szkole u doradcy zawodowego p. Krzysztofa Kwasa (sala 22a)
oraz na tablicy ogłoszeń przy sali nr 20.